Geen verzendkosten vanaf € 100, -

100% puur natuur

100% liefde voor dieren

    +433115930800    |    klantenservice@ewalia.at

Geen verzendkosten vanaf € 100, -

100% puur natuur

liefde voor dieren

    +433115930800      |          klantenservice@ewalia.at

Algemene condities

Algemene voorwaarden van EWALIA GmbH

§ 1 Toepassingsgebied

(1) Voor de zakelijke relatie tussen ons, EWALIA GmbH en u, de koper van de op de website http://www.ewalia.at (hierna "ewalia.at") gepresenteerde producten (hierna "goederen" of "artikelen"), gelden uitsluitend de volgende algemene handelsvoorwaarden (hierna "AV") in de ten tijde van de bestelling geldende versie.

(2) Tegenstrijdige, aanvullende of afwijkende voorwaarden maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk met de geldigheid ervan hebben ingestemd.

(3) U bent een consument voor zover het doel van uw juridische transactie met ons bij het afsluiten ervan niet kan worden toegeschreven aan uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is daarentegen elke natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van de rechtshandeling met ons handelt in het kader van de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

§ 2 Het afsluiten van een contract

(1) De aanbieding van goederen via ewalia.at vormt geen bindend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten.

(2) Alleen meerderjarige personen mogen bestellingen plaatsen.

(3) U kunt de goederen bestellen via het invoerveld op http://www.ewalia.at.
Helaas kunnen wij geen bestellingen accepteren die niet volgens de beoogde bestelprocedure zijn geplaatst. Als u per invoerveld bestelt, kunt u uw gegevens tijdens het hele invoerproces direct op het bestelformulier zien. U kunt invoerfouten corrigeren tot aan uw klik op de knop " Bestelling met kosten " met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties.

(4) Door het plaatsen van een bestelling door op de knop "Bestellen met kosten" onder het invoerveld op ewalia.at te klikken, doet u een bindend aanbod tot aankoop.

(5) Na ontvangst van een bestelling door ons via een invoerformulier, sturen wij u onmiddellijk een ontvangstbevestiging per e-mail, die uw bestelling nogmaals documenteert. Deze ontvangstbevestiging bevestigt slechts dat wij uw bestelling hebben ontvangen, maar houdt geen aanvaarding van uw aanbod in.

(6) De overeenkomst met ons komt pas tot stand wanneer wij de aanvaarding van de bestelling per afzonderlijke e-mail ("orderbevestiging") bevestigen.

(7) De overeenkomst wordt uitsluitend in het Duits gesloten. De voertaal is uitsluitend Duits.

§ 4 Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven ons eigendom totdat ze volledig zijn betaald.

§ 5 Levering

(1) De goederen worden verzonden met DHL of de Oostenrijkse Post. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bepalen wij naar eigen goeddunken de wijze van verzending en het transportbedrijf.

(2) Tenzij andere leveringstermijnen zijn overeengekomen, bedraagt de leveringstermijn maximaal tien werkdagen na ontvangst van de betaling.

(3) Wij behouden ons het recht voor dat de verpakking van de goederen kan afwijken van de afbeeldingen in de webshop.

§ 6 Prijzen / Verzendkosten

(1) Voor uw bestelling gelden de prijzen die op het moment van verzending van uw bestelling worden vermeld op http://www.ewalia.at.

(2) Alle prijzen, die zijn vermeld op http://www.ewalia.at, zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

(3) De verzendkosten binnen Oostenrijk bedragen € 4,90. Vanaf een bestelwaarde van € 50,- is de levering binnen Oostenrijk vrij van verzendkosten. De verzendkosten naar Duitsland bedragen € 4,90. Vanaf een bestelwaarde van € 50,- is de levering naar Duitsland gratis.

§ 7 Betalingsvoorwaarden, betaalmiddelen

(1) U kunt betalen met de volgende betaalmethodes:
Voorafbetaling: U maakt het aankoopbedrag over op de in de bevestiging vermelde rekening na ontvangst van de orderbevestiging door ons. De goederen worden direct na ontvangst van de koopprijs door ons naar u verzonden.
PayPal
Kredietkaarten: U kunt betalen met VISA en MasterCard.
Onmiddellijke overschrijving

(2) Tenzij anders is overeengekomen, moet de koopprijs onmiddellijk na het sluiten van het contract worden betaald. Bij verzuim van betaling zijn wij gerechtigd de wettelijke vertragingsrente te vorderen. Indien wij kunnen aantonen dat wij door de vertraging een hogere schade hebben opgelopen, hebben wij het recht om deze te claimen.

(3) Bestellingen waarvoor 4 weken na de besteldatum geen geld is ontvangen, worden geannuleerd en kunnen niet opnieuw worden geactiveerd. Na een annulering moet u een nieuwe bestelling plaatsen als u de gewenste artikelen wilt kopen.

§ 8 Garantie en aansprakelijkheid

(1) Voor zover hieronder niet anders is geregeld, zijn wij aansprakelijk voor materiële gebreken en eigendomsgebreken overeenkomstig de wettelijke bepalingen die op dergelijke gebreken van toepassing zijn, in het bijzonder §§ 434 e.v. DUITS BURGERLIJK WETBOEK. De verjaringstermijn voor rechtsvorderingen wegens gebreken bedraagt twee jaar. De verjaringstermijn begint met de levering van de goederen.

(2) Indien u ondernemer bent, geldt met betrekking tot gebreken aan de goederen de volgende controle- en meldingsplicht: U dient de geleverde goederen bij ontvangst te controleren en ons onmiddellijk, uiterlijk twee weken na ontvangst van de goederen, schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele gebreken. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk, uiterlijk twee weken na de ontdekking ervan, schriftelijk aan ons worden gemeld. U moet de gebreken schriftelijk beschrijven wanneer u ons op de hoogte brengt.

(3) Wij zijn slechts aansprakelijk voor lichte nalatigheid indien essentiële verplichtingen, d.w.z. verplichtingen waarvan de nakoming een goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en waarvan u regelmatig op de naleving vertrouwt en mag vertrouwen, worden geschonden. In geval van schending van dergelijke verplichtingen is onze aansprakelijkheid beperkt tot de schade die normaal gesproken in het kader van het desbetreffende contract kan worden verwacht. Anders is aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid uitgesloten. De bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor schade als gevolg van het schenden van een garantie of van verwondingen aan het leven, het lichaam of de gezondheid, in geval van opzet of grove nalatigheid, noch voor de verplichte wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken aan het product.

§ 9 Auteursrechten
We hebben het auteursrecht op alle foto's, films en teksten die op ewalia.at worden gepubliceerd. Gebruik van de foto's, films en teksten is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

§ 10 Slotbepalingen

(1) Indien u ondernemer bent, is het Oostenrijkse recht van toepassing op bestellingen en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met bestellingen, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

(2) Bent u ondernemer, dan is de rechtbank van Graz exclusief bevoegd voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met uw bestelling, maar wij hebben ook het recht om juridische stappen te ondernemen in uw vestigingsplaats en op elke andere toegestane plaats van bevoegdheid. Voor het overige wordt de plaats van bevoegdheid vastgesteld overeenkomstig de algemene wettelijke bepalingen.


Aanbieder / Verantwoordelijke voor de inhoud: EWALIA GmbH / zie Impressum

Maatschappelijke zetel: Sankt Margarethen an der Raab
Handelsregister: Regionale rechtbank voor civiele zaken Graz
Bedrijfsregistratienummer: 480504z
Gemachtigd vertegenwoordiger: Ewald Seidl en Mag. Cornelia Seidl

E-Mail: office@ewalia.at
USt – ID-Nr.: ATU72692669
Stand: 05.03.2020

Laatst bekeken