Geen verzendkosten vanaf € 100, -

100% puur natuur

100% liefde voor dieren

    +433115930800    |    klantenservice@ewalia.at

Geen verzendkosten vanaf € 100, -

100% puur natuur

liefde voor dieren

    +433115930800      |          klantenservice@ewalia.at

Chemisch versus natuurlijk ONTWORMEN

 (Door Dr. Frauke Garbers, bioloog)

Tot op de dag van vandaag worden paardeneigenaren nog steeds gek gemaakt over de vermeende gevaren van wormen en wordt van deze paniek die daaruit voortvloeit gebruik gemaakt om hen te verplichten regelmatig chemische wormkuren te gebruiken.

Chemische ontwormingsmiddelen zijn geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn en daarom alleen door een dierenarts kunnen worden verstrekt. Het zijn medicijnen omdat ze aanzienlijke bijwerkingen kunnen hebben. Het gebruik van medicijnen is alleen toegestaan als er vooraf een diagnose is gesteld. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor antibiotica, die alleen gebruikt mogen worden na een exacte bepaling van de ziekteverwekkers.

Diagnose van wormen beteken dat een mestonderzoek is vereist en het aantal wormen per gram mest moet worden geteld. Alleen wanneer de lading groter is dan 200 tot 250 eieren per gram mest mag chemische ontworming worden uitgevoerd.

Het is veel beter om kruiden te gebruiken om zo het darmmilieu te veranderen en tegelijkertijd de afweer te versterken, zodat de larven die in de darm worden opgenomen zich niet kunnen ontwikkelen tot wormen en wormen zich zo ongemakkelijk voelen dat ze verdwijnen via de ontlasting. 

Men heeft de paardeneigenaren wijs gemaakt dat ontwormen onvermijdelijk is, ook al is er maar één paard van de kudde belast met wormen. Wel, er is waarschijnlijk geen paard dat geen wormen heeft. Hieruit vloeide de verplichting voort om alle paarden meerdere malen per jaar te ontwormen. Een fantastisch business model, meestal gerechtvaardigd door het feit dat de wormkuren volledig onschadelijk zijn. Velen van u weten beter.

Men moet zich ook afvragen hoe de paarden in vroegere eeuwen met wormen konden leven. Er waren maar liefst tien keer zoveel paarden dan nu. De uitwerpselen lagen op elke weg en de kans op besmetting met larven was zeer groot. En wat deden mensen toen? Ze hebben hun paarden op de juiste manier gevoerd. Veel kruiden groeiden op weiden en langs de wegen, wat het organisme versterkte en beschermde tegen sterke groei van het aantal wormen.

Klassiek ontwormingsplan voor paarden:

Volwassen paarden profylactisch 4 keer per jaar, met een slechte hygiëne of stallen met frequente paardenwissel 5 keer per jaar. Veulens die besmet zijn met bloedwormen (Strongylide) worden in de 2e week van het leven ontwormd, en in het verdere verloop van 14 dagen tot de 8e week van het leven. In het geval van een spoelwormenplaag (ascariden) begint de behandeling op de leeftijd van 1,5 tot 2 maanden en gaat met deze tussenpozen door tot de merrie stopt met melkgeven. De merries moeten op de dag van de geboorte van het veulen een ivermectine-wormkuur krijgen om de larven in de melk van de merrie te verminderen.

Deze ontwormingsmaatregelen laten angst en onzekerheid zien, ongereflecteerd handelen en een gebrek aan vertrouwen in het natuurlijke vermogen van het lichaam om zichzelf te reguleren. De ervaring heeft geleerd dat verzwakte afweersystemen leiden tot een sterkere wormaantasting, bijvoorbeeld bij zieke of zwakke dieren, dieren in een slechte houding of in kritieke levensfasen (scheiding van de moeder). Daarom moet het immuunsysteem worden versterkt. De darm moet worden gerehabiliteerd en opgebouwd! In plaats daarvan gebeurt het tegenovergestelde - vaker ontwormen, hogere doses. De darmflora van het dier wordt bij elke chemische ontworming en met een antibioticum vernietigd! De biocoenose van de micro-organismen moet dan geregenereerd worden. Wie weet dit, doet er moeite voor en handelt ernaar? Zeer weinig dierenartsen leggen dit uit..... Waarschijnlijk weten ze het niet, en hebben ze niet nagedacht over het onderwerp co-evolutie.

Een onstabiele darm verzwakt het immuunsysteem. Allergieën en auto-immuunziekten krijgen de vrije ruimte. Tegenwoordig is er geen sprake meer van een goede gezondheid van paarden, honden en katten. Het aantal zieke dieren is enorm toegenomen - in relatie tot het intensieve gebruik van vaccinaties, antibiotica, antimycotica, anthelmintica (ontwormingsmiddelen) en voer dat niet geschikt is voor het  soort dier.

Ondertussen zijn veel diereneigenaren steeds voorzichtiger geworden met ontwormende behandelingen - en de bezorgdheid over resistentie neemt toe. Het wordt aanbevolen om het ontwormingsmiddel jaarlijks te wisselen, of van dosis tot dosis. Het is een weerspiegeling van alle hulpeloosheid. 

Reistentie

Het veelvuldig gebruik van wormmiddelen is de oorzaak van het ontstaan van resistentie, evenals het vaak ongedifferentieerde gebruik van ontwormingsmiddelen. De dosering van het anthelminticum, dat niet correct is aangepast aan het lichaamsgewicht, leidt ook tot weerstand (te lage dosering als gevolg van verkeerde gewichtsinschatting). Aan het einde van de jaren tachtig werden aanbevelingen gedaan om zo weinig mogelijk met wormmiddelen te behandelen om de ontwikkeling van resistentie te vertragen.

Al 50 jaar geleden (!) was de resistentie van wormen tegen Thiabendazool bekend. Sindsdien is er een wereldwijde ontwikkeling van resistentie tegen benzimidazolen, die oorspronkelijk tegen kleine strongyliden (bloedwormen) werkten. Deze resistentie geldt voor minstens 13 soorten kleine strongyliden. Al aan het eind van de jaren tachtig werden meerdere resistenties van de kleine strongyliden vermoed, bijvoorbeeld tegen pyrantel (werkzame stof in Banminth). 20 jaar geleden waren Ivermectine-resistente strongyliden al bekend bij kleine herkauwers (schapen, geiten) met de angst om ook bij paarden resistentie te ontwikkelen! "Moxidectine, dat ..... aanvankelijk met succes werd gebruikt tegen de ivermectine-resistente stammen van schaapnematoden, verliest zijn doeltreffendheid door de ontwikkeling van zijresistentie....". ( http://www.diss.fu-berlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_00000000000508/0_schumann.pdf?hosts ). Moxidectine (een milbemycine) behoort met avermectinen (bv. ivermectine) tot de groep van macrocyclische lactonen. Moxidectine en ivermectine hebben zeer nauwe biochemische relaties met dezelfde biologische eigenschappen.

10 tot 15 jaar later: Resistentie van spoelwormen tegen Ivermectine wordt ook gemeld bij paarden. De voortgang van de resistentie-ontwikkelingen kan uiteraard worden gevolgd .....

Veel voorkomende ontwormingsmiddelen zijn bijvoorbeeld Panacur (met fenbendazool, benzimidazool), Banminth (met pyrantel), Equimax (met ivermectine) en Equest (met moxidectine). Met betrekking tot de ontwikkeling van de resistentie is er natuurlijk niets geleerd. Integendeel - we kennen de resistenties en blijven de middelen toedienen. Dan wordt de dosis verhoogd en de frequentie verkort. Voorbeeld Equest, gecombineerd preparaat Praziquantel met Moxidectin: Ongeveer 20 jaar geleden was de aanbeveling van Praziquantel (middel tegen lintwormen) 0,5 tot 1 mg/kg lichaamsgewicht. De huidige preparaten bevatten concentraties van 2,5 mg/kg lichaamsgewicht, 2,5 tot 5 keer zoveel!

Het effect neemt af, de bijwerkingen nemen toe met de hoeveelheid en frequentie van het gebruik.

Toxiciteit van ontwormingsmiddelen

De "bijwerkingen" kunnen zijn: Diarree, verhoogde speekselvorming, ademhalingsproblemen, ataxie, sterfte.

Voorbeeld Avermectine: Deze omvatten Ivermectine en Milbemycine. Hun werkingsmechanisme tegen nematoden is gebaseerd op de activering van GABA (gamma-amino-boterzuur). Deze neurotransmitter speelt een centrale rol als receptor in het centrale zenuwstelsel van zoogdieren en is onder andere betrokken bij de motorische controle van het cerebellum. In nematoden, wordt GABA gevonden in neuronale en neuromusculaire synapsen (de plaats van excitatieoverdracht van zenuwcellen naar andere cellen). GABA initieert de onomkeerbare opening van de chloridekanalen in de spiermembranen: De overdracht van zenuwprikkels wordt onderbroken, de worm wordt verlamd, gedood en verwijderd door het gastdier.

Avermectines hebben een toxisch effect op de ontwormde gastheer wanneer ze de bloed-hersenbarrière passeren en zich mogelijk ophopen in het CZS. Tegenstrijdige uitspraken zijn te vinden in de literatuur over dit onderwerp:

"Bovendien is de intacte bloed-hersenbarrière bij gewervelde dieren nauwelijks doorlatend voor avermectines, maar GABA-fusieprocessen worden ook versterkt in neuronen van de hersenen van zoogdieren", aldus een dissertatie van de Universiteit van München in 2011 (http://edoc.ub.uni-muenchen.de/13502/1/Schnerr_Cornelia_U.pdf).

"Aangezien GABA ook voorkomt in de hersenen van zoogdieren, wordt binding aan GABA-receptoren ook beschouwd als de oorzaak van de toxische effecten van avermectines.....". (http://borna-borreliose-herpes.de/allgemein/wurmkurenwirkstoffe.htm)

"Avermectinen zijn lipofiele verbindingen, zodat avermectinen zich door de membranen van elke intacte bloed-hersenbarrière kunnen verspreiden. (http://www.vetpharm.uzh.ch/reloader.htm?clinitox/toxdb/SWN_022.htm?clinitox/swn/toxiswn.htm) - Çelmembranen bestaan voornamelijk uit vetmoleculen!

 De toxiciteit van ontwormingsmiddelen kan niet volledig onbekend zijn bij producenten, dierenartsen en autoriteiten: Het achterlaten van paardenuitwerpselen of directe toegang van het paard is wettelijk verboden in waterbeschermingsgebieden! Avermectinen en Moxidectinen vergiftigen vissen en waterorganismen. Zijn we misschien ook bezorgd over de kwaliteit van het grondwater?

Alternatieve ontwormingsmogelijkheden

Hoe kunnen wilde paarden in balans zijn met "hun" wormen gedurende duizenden jaren? In ieder geval kregen de wilde paarden niet elk kwartaal een ontwormingskuur. Zelfs de Dülmener paarden niet! 

Selectief ontwormen

In plaats van profylactische ontworming, gericht en regelmatig mestonderzoek: Op deze manier kan de resistentie aanzienlijk worden verminderd. Alleen bij EpG-waarden (eitjes per gram uitwerpselen) van ca. 200 -250 wordt aangenomen dat het dier sterk met wormen belast is. In de literatuur worden echter ook grenswaarden tot 300 EpG gegeven. "De EpG moet zo hoog zijn dat op dit niveau de infectie nog steeds leidt tot de ontwikkeling van immuniteit, maar zo laag dat het risico van ziekte en milieuverontreiniging laag wordt gehouden (Uhlinger, 1993). (http://www.diss.fu-berlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_0000000000006478/diss_hinney.pdf?hosts=).

 Dus - klamp je niet vast aan een paar eitjes, maar rustig blijven en niet reageren op algemene diagnoses zonder dat het aantal eitjes is vastgesteld.

In Denemarken, Zweden, Finland, Nederland en Italië is het profylactisch gebruik van ontwormingsmiddelen verboden. Hier geldt de verplichting om vóór elke chemische ontwormingskuur een bewijs van wormbesmetting te leveren.

De natuur biedt verschillende mogelijkheden om wormen in de darmen te doden. Tot enkele decennia geleden werden paarden, honden en katten op een "natuurlijke" manier ontwormd. Er waren geen chemische ontwormers. Honden en katten werden gevoed met stukken vacht. Omdat wormen niet houden van alles was krast en kriebelt (haar, rozenbottelzaad, kokosnootschaafsel, pompoenzaad, walnootbladeren). Paarden werden gevoerd met planten met een wormverdrijvende werking, zoals mierikswortel of wormkruid. Ook 2% propolis (bijenbalsem) suspensie toegediend over meerdere dagen wordt verondersteld om succesvol te werken tegen wormen.

Voorwaarde voor een permanent wormafstotende darmomgeving is de stabilisatie van het darmslijmvlies, bijv. door het voeren van kruiden, vooral bittere kruiden. Dit versterkt het immuunsysteem van paarden, honden en katten - endoparasieten voelen zich ongemakkelijk in deze omgeving en vertrekken. Door de hedendaagse eenzijdige voeding is de toevoeging van kruiden noodzaak geworden.

U ziet het: Er zijn strategieën voor een verstandige wormbestrijding, betrouwbaar en uitvoerbaar. Je moet het alleen willen.....

 

Bron en originele teksten:

Door Dr. Frauke Garbers, bioloog 

Verwante artikelen
EWALIA Parex Liquid for horses 1L EWALIA Parex Liquid for horses 1L
Inhoud 1 Liter
€ 16,90