Herroepingsrecht

- Annuleringsvoorwaarden -

herroepingsrecht

U kunt uw contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) of - indien de goederen voor de deadline verzonden worden - door het retourneren van de goederen opzeggen. U kunt het voorbeeldformulier - herroepingsrecht of een andere eenduidige verklaring, ook op onze internetpagina (link) digitaal invullen en opsturen. Wanneer U van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen we U zo spoedig mogelijk (bijv. via E-mail) de ontvangst van deze herroeping bevestigen. De termijn begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm, maar niet voor de ontvangst van de goederen door de ontvanger en ook niet voor de nakoming van onze informatieverplichtingen op grond van artikel 246, § 2 in samenhang met § 1 lid 1 en 2 EGBGBGB en onze verplichtingen op grond van § 312e lid 1 zin 1 van het BGB in samenhang met artikel 246, § 3 EGBGBGB. De tijdige verzending van de herroeping of de goederen volstaat om aan de herroepingstermijn te voldoen. De annulering moet worden gericht aan:

EWALIA GmbH
Industriestrasse 264,
AT-8321 St.Margarethen an der Raab
E-Mail: office@ewalia.at
Tel. +43 3115 930 80-0

herroepingsgevolgen

In geval van een effectieve herroeping worden de door beide partijen ontvangen diensten teruggegeven en wordt afstand gedaan van alle voordelen (bv. rente). Indien u de ontvangen prestatie niet of slechts in verslechterde toestand geheel of gedeeltelijk aan ons kunt retourneren, dient u ons hiervoor een vergoeding te betalen. Dit geldt niet voor het afgeven van goederen als de verslechtering van de kwaliteit van de goederen uitsluitend te wijten is aan de inspectie ervan - zoals bijvoorbeeld in een winkel mogelijk zou zijn geweest. Bovendien kunt u de verplichting tot het betalen van een vergoeding voor de verslechtering van de kwaliteit als gevolg van het beoogde gebruik van de goederen vermijden door de goederen niet te gebruiken alsof het uw eigendom is en door u te onthouden van alles wat de waarde ervan zou kunnen aantasten. Artikelen die per pakketpost kunnen worden verzonden, moeten op ons risico worden geretourneerd.
U draagt de directe kosten van het retourneren van de goederen, in overeenstemming met §357 lid 6 BGB moeten de verplichtingen tot
 terugbetaling van betalingen binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring of de goederen, voor ons met de ontvangst ervan.

- Einde van de herroepingsinstructie

Laatst bekeken