Geen verzendkosten vanaf € 100, -

100% puur natuur

100% liefde voor dieren

    +433115930800    |    klantenservice@ewalia.at

Geen verzendkosten vanaf € 100, -

100% puur natuur

liefde voor dieren

    +433115930800      |          klantenservice@ewalia.at

Herroepingsrecht

- Annuleringsvoorwaarden -

Als de klant een consument is, heeft hij het recht om een koopovereenkomst in de webwinkel van EWALIA GmbH, Industriestraße 264, 8321 Margarethen an der Raab, Oostenrijk, hierna te noemen EWALIA, binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de betrokken goederen in ontvangst heeft genomen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant EWALIA door middel van een duidelijke verklaring op de hoogte stellen van zijn besluit om de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat de klant de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn verstuurt.

De herroeping vindt plaats door de goederen terug te sturen naar:

EWALIA GmbH, Industriestraße 264, 8321 St.Margarethen an der Raab, Oostenrijk

online op https://www.ewalia.nl/herroeping

of per brief, fax, e-Mail, telefoon aan:

EWALIA GmbH
Industriestraße 264, 8321 St.Margarethen an der Raab, Oostenrijk
E-Mail: office@ewalia.at
Tel.: +43 3115 930 80-0
Fax: +43 3115 930 80 -280


Gevolgen van herroeping:
Als de klant de overeenkomst herroept, vergoedt EWALIA de klant alle betalingen die EWALIA van de klant heeft ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de klant voor een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die EWALIA aanbiedt), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop EWALIA de kennisgeving van de herroeping van deze overeenkomst heeft ontvangen.

EWALIA zal voor deze terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken welke de klant voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de klant; in geen geval zal EWALIA kosten in rekening brengen voor deze terugbetaling.

EWALIA mag de terugbetaling weigeren tot EWALIA de goederen terug heeft ontvangen of tot de klant het bewijs heeft geleverd dat de klant de goederen heeft terug gestuurd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

De klant moet de directe kosten voor het terugsturen van de goederen dragen.


Uitsluiting van herroeping:
De herroeping is uitgesloten indien de verzegeling van de goederen na de levering werd verwijderd of indien de goederen om hygiënische redenen niet geschikt zijn voor terugname.


Voorbeeld van een herroepingsformulier:
HERROEPINGSFORMULIER

Laatst bekeken